Månadens träd - Quercus robur

IMG_1643
IMG_1649

November: Februari

Ek (Quercus robur) kallas även skogsek, vanlig ek, sommarek och stjälkek (ekollonen sitter på 2 — 5 cm långa stjälkar). Ek är ett kraftigt lövträd som tillhör familjen bokväxter. Ekar kan bli åtminstone tusen år gamla.

 

Eken är känd som det kungliga trädet. På 1600-talet var det bara kronan, dvs kungen, som hade lov att hugga ner ekar i Sverige. Ekarna behövdes för att bygga fartyg till Sveriges flotta. Det var till och med dödsstraff på att hugga ner en ek.

Trädets krona är bred, och ofta går grenarna ut från stammen i en nära på rät vinkel. Som hos många andra lövträd varierar dock trädets utseende mycket beroende på omständigheterna — växer eken upp tätt samman med andra träd blir grenarna mer uppåtriktade (mot ljuset), och kronan med tiden liten och högt placerad; stammen blir då mer eller mindre kvistfri.

Ekens blad blir 10 – 12 cm långa och är parflikiga. Vid basen sitter bladöron. Gallsteklar angriper ofta bladen och bildar galler som ofta kan hittas på bladens undersida på hösten.

Eken är ett av Skandinaviens största träd, med stam på upp till 30 meters höjd eller mer, och med en omkrets på upp till runt 3 meter.

Eken växer medelsnabbt (i samma hastighet som bok, lind och ask) och bär inte frukt förrän vid cirka 40 – 50 års ålder. På 50 år kan den nå en höjd på 20 – 25 meter med en stamomkrets på 1 meter.

 

Källa: Wikipedia