Tjänster

Sektionsfällning

Att fälla ett träd kan många göra, men färre kan göra det när trädet måste tas i sektioner. Det vi gör när träd inte går att fälla hela är att vi klättrar upp i dem och tar dem sektionsvis. Skulle det stå sköra saker under trädet, som t.ex. ett växthus, firar vi ned grenar och om så krävs även stamdelar med rep. Detta är ett mycket säkert sätt att ta ned träd på.

Beskärning

Att beskära ett träd kan göras på många sätt. Vi hjälper dig att beskära dina träd eller buskar utifrån vad som passar bäst. Vi beskär allt ifrån fruktträdet som du fick i 50-års present till den stora eken som stått sedan 1700-talet. Det kan handla om ryngringsbeskärning av en buske eller formklippning av träd eller häck. Vi ger dig även personliga tips och råd för just dina buskar och träd.

Stubbfräsning

Genom att fräsa bort en stubbe försvinner alla spår av ditt träd. Förutsättningarna för att detta ska kunna genomföras är utrymme och att stubben inte är intill berg.

Innan vi genomför ett arbeta gör vi ett besök för att se om det är möjligt att fräsa eller inte.

Bortforsling

Har ni inte tid att ta hand om riset och stammarna själva? Lugn, vi hjälper er med det.
Det finns lite olika alternativ på vad man kan göra: antingen kör vi bort både ris och stam eller så lämnar vi kvar stammen, om det är så att ni vill ha ved att elda med till vintern. 

Plantering

När vi tagit bort ditt gamla träd kanske ni vill ha hjälp med att plantera ett nytt, då hjälper vi gärna till med att plantera ett nytt träd åt er. Vi kommer gärna med förslag och tips på olika träd och buskar som skulle passa för platsen.

Sektionsfällning